Ред вожње - дневне линије

Измене режима

860J

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Савски трг 1 #1726
2 Палата правде 1 #706
3 Сајам 1 #495
4 Чукарица 1 #1652
5 Железник Р 2 #911
6 Остружница 1 2 #932
7 Остружница 2 2 #963
8 Пећани 2 #964
9 Зеленгора 2 #2361
10 Умка - центар 2 #2710
11 Руцка 1 2 #2712
12 Руцка 2 2 #2714
13 Руцка 3 2 #2716
14 Руцка 4 2 #2718
15 Руцка (окретница) 3 #2790
16 Моштаничка (излаз) 3 #9121
17 Дрењански крај 3 #9177
18 Устаничка 3 #9155
19 Дурмиторска 3 #9153
20 Мала Моштаница (брдо) 3 #9149
21 Моштаничка 3 #9140
22 Предајник 3 #9088
23 Виноградска (улаз) 3 #9078
24 Гробљанска 3 #9249
25 Гробљанска 1 3 #9293
26 Гробље 3 #9295
27 Пут за гробље 3 #9126
28 Трафо 3 #9297
29 Колубарска - прилаз 3 #9299
30 Омладинских бригада 3 #8725
31 Језеро вис 3 #8723
32 Школска 3 #8720
33 Јасенак (излаз) 3 #8707
34 Јасенак - Пуж 3 #8962

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Јасенак - Пуж 3 #8961
2 Сенића крај - Николићи 3 #9160
3 Сенића крај - Стевановићи 3 #9162
4 Јасенак - река 3 #8964
5 Јасенак - Дом 3 #8957
6 Јасенак - Школа 3 #8965
7 Језеро вис 3 #8724
8 Омладинских бригада 3 #8726
9 Колубарска - прилаз 3 #9300
10 Трафо 3 #9298
11 Пут за гробље 3 #9194
12 Гробље 3 #9296
13 Гробљанска 1 3 #9294
14 Гробљанска 3 #9252
15 Виноградска (улаз) 3 #9080
16 Предајник 3 #9096
17 Моштаничка 3 #9144
18 Мала Моштаница (брдо) 3 #9150
19 Дурмиторска 3 #9154
20 Устаничка 3 #9157
21 Дрењански крај 3 #9178
22 Моштаничка (излаз) 3 #9173
23 Руцка /Окретница/ 2 #2719
24 Руцка 4 2 #2717
25 Руцка 3 2 #2715
26 Руцка 2 2 #2713
27 Руцка 1 2 #2711
28 Умка-центар 2 #1960
29 Зеленгора 2 #2367
30 Пећани 2 #1981
31 Остружница 2 2 #1982
32 Остружница 1 2 #1967
33 Железник Р 2 #1980
34 Чукарица 1 #1653
35 Сајам 1 #496
36 Дринска 1 #913
37 Савски трг 1 #822

Мапа