Вести

Измене режима
Назад на вести

Извршено снимање рада клима уређаја у возилима јавног превоза

...

Дана 3.08.2020. године, запослени Секретаријата за јавни превоз извршили су снимање рада клима уређаја у возилима јавног линијског превоза путника на територији града Београда.

На основу прикупљених података добијени су следећи резултати:

Контрола је извршена на 74 линије, а укупно је контролисано 156 возила од чега 95 у градском и 61 возило у приградском и локалном превозу путника. Клима уређаји су били исправни и укључени у 132 возила тј. у 85% прегледаних возила.

Секретаријат за јавни превоз ће упутити налог превозницима да предузму мере како би поступили по налогу Секретаријата за јавни превоз број 346.5 – 328/2020 – 3, од 26.6.2020. године, а који се односи на поштовање препорука Градског завода за јавно здравље – Београд у вези са пуштањем у рад клима уређаја у возилима јавног линијског превоз путника.