Назив набавке

Референтни број

Врста предмета

Процењена вредност

Врста поступка

Рок за подношење


Одржавање стајалишног мобилијара

3/23

Услуге

17500000.00

отворени поступак

09-02-2024 12:00

Javni poziv - precišceni tekst.pdf

Javni poziv - precišceni tekst.pdf

26-01-2024 14:13

Javni poziv - precišceni tekst.pdf

HiRES fajlovi informacionih tabli.zip

HiRES fajlovi informacionih tabli.zip

23-01-2024 12:33

HiRES fajlovi informacionih tabli.zip