Јавне набавке - Добра

Јавна набавка бр. 5/17:

Набавка и монтажа стајалишних надстрешница
30/10/2018

Врста поступка: отворени поступак 

Врста предмета: добро

Предмет: добра у области саобраћаја

Контакт: ''Комисија за јавну набавку број 5/17'', на e-mail адресу sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  30.10.2018. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 30.10.2018. - овде

Прва измена конкурсне документације

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕНЈА О ЗАКЉУЧЕЊУ ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА - овде

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ везани за конкурсну документацију:

Преузмите ПИТАЊE 1 - овде

Преузмите ПИТАЊE 2 - овде

Преузмите ПИТАЊE 3 - овде

Линк ка јавној набавци 5/17 на Порталу јавних набавки

Архива јавних набавки - добра