Јавне набавке - Добра

Измене режима

Јавна набавка бр. 2/19:

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА АЕРОДРОМУ ''НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ
19/06/2019

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добро

Предмет: рачунарска опрема (хардверска и софтверска)

Контакт: Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  19.06.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 19.06.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16.07.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШЕТЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 07.08.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 2/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 1/19:

НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ТАКСИ СИСТЕМ НА АЕРОДРОМУ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' У БЕОГРАДУ
17/06/2019

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добро

Предмет: рачунарска опрема (хардверска и софтверска)

Контакт: Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  17.06.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 17.06.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 10.07.2019. - овде

Преузмите текст OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 07.08.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 1/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 2/18:

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СТАЈАЛИШТА – УГРАДЊА СТАЈАЛИШНИХ СТУБОВА
06/06/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: добра

Предмет: добра у области саобраћаја

Контакт: ''Комисија за јавну набавку број 2/18'', на e-mail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  06.06.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 06.06.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 01.08.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 2/18 на Порталу јавних набавки

Архива јавних набавки - добра