Јавне набавке - Услуге

Јавна набавка бр. 3/18:

ИЗРАДА СТУДИЈЕ – ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКА АНАЛИЗА АУТОБУСКОГ ПОДСИСТЕМА ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ
15/11/2018

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Контакт: ''Комисија за јавну набавку број 3/18'', писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часована e-mail адресу sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  15.11.2018. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 15.11.2018. - овде

Линк ка јавној набавци 3/18 на Порталу јавних набавки

Архива јавних набавки - услуге