Јавне набавке - Услуге

Јавна набавка бр. 6/17:

Обука запослених у Секретаријату за јавни превоз за рад у софтверу PTV Vision
09/02/2018

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге образовања и услуге професионалног оспособљавања

Контакт: писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул. 27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова

Преузмите текст ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  29.06.2017. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 26.10.2017. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - овде

Линк ка јавној набавци 6/17 на Порталу јавних набавки

Архива јавних набавки - услуге