Јавне набавке - Услуге

Измене режима

Број набавке 1/17:

Одржавање информационог садржаја на стајалиштима ЈЛПП-а
24/08/2017

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге одржавања и поправке

Контакт: ''Комисија за јавну набавку број 1/17'', на e-mail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  24.08.2017. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 24.08.2017. - овде

Линк ка јавној набавци 1/17 на Порталу јавних набавки

Архива јавних набавки - услуге