Јавне набавке - Услуге

Јавна набавка бр. 4/18:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЈАВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА (ПОТЕЗ 600)
22/01/2019

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: ''Комисија за јавну набавку број 4/18'', писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часована e-mail адресу sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  09.01.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 09.01.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 4/18 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 3/18:

ИЗРАДА СТУДИЈЕ – ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКА АНАЛИЗА АУТОБУСКОГ ПОДСИСТЕМА ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ
15/11/2018

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Контакт: ''Комисија за јавну набавку број 3/18'', писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часована e-mail адресу sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  15.11.2018. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 15.11.2018. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 07.12.2018. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 14.12.2018. - овде

Линк ка јавној набавци 3/18 на Порталу јавних набавки

Архива јавних набавки - услуге