Јавне набавке - Услуге

Измене режима

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Градска управа града Београд - Секретаријат за јавни превоз
19/08/2019

Преузмите текст ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 24.12.2019. - овде

 

Јавна набавка бр. 6/19:

ИЗРАДА СТУДИЈЕ – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЈЛПП-а НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДИНЕ СА ПРЕСЕКОМ 2027
16/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  15.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 15.08.2019. - овде

Преузмите текст OДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 08.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 23.10.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА 09.06.2020. - овде

Линк ка јавној набавци 6/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 3/19:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА „ИНТЕРАКТИВНА КАМПАЊА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ПРЕТПЛАТНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У БЕОГРАДУ“
14/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  14.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.08.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 10.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ 1 23.10.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 3/19 на Порталу јавних набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка бр. 9/19:

МЕДИЈСКИ ПЛАСМАН
13/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  13.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 13.08.2019. - овде

Преузмите текст одговора на ПИТАЊЕ 1 - овде

Преузмите текст одговора на ПИТАЊЕ 2 - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 19.09.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 16.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ 13.11.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 08.05.2020. - овде

Линк ка јавној набавци 9/19 на Порталу јавних набавки

Одлука о измени уговора о јавној набавци 9/19 Медијски пласман

Јавна набавка бр. 5/19:

ИЗРАДА ВИДЕО СПОТОВА И ВИЗУАЛА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
13/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  13.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 13.08.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 10.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ 1  23.10.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 5/19 на Порталу јавних набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума

Архива јавних набавки - услуге