Актуелне измене

Назад на актуелне измене

Промена трасе линија 20 и 79 током радова на рехабилитацији коловоза улице Матице Српске

...

Почев од 01.09.2018. године ПЗП „Пожаревац“ изводи радове на рехабилитацији коловоза улице Матице Српске на деоници од улице Милана Ракића до улице Витезова карађорђеве звезде. Радови ће се изводити у 7 фаза, при чему:

  • Фазе 1, 2, 3 обухватају деоницу од улице Милана Ракића до улице Михаила Булгакова, у периоду 01.09.2018. године до 01.10.2018. године, при чему ће се радови изводити на половини коловоза, док ће се саобраћај одвијати искључиво у смеру ка Ул. Милана Ракића.

 

Линије ЈЛПП-а бр. 20 и 79 ће делимично изменити трасу у смеру ка терминусима „Миријев 3“ и „Миријево 4“, на делу од раскрснице улица Милана Ракића – Матице Српске до раскрснице улица Михаила Булгакова – Матице Српске, и саобраћати следећим улицама: Милана Ракића - Витезова Карађорђеве Звезде - Миријевски венац - Раблеова – Матице Српске и даље редовном трасом.

 

  • Фазе 4 и 5 обухватају деоницу од улице Михаила Булгакова до улице Семјула Бекета, у периоду 02.10.2018. гдоне до 16.10.2018. године, при чему ће се радови изводити на половини коловоза, док ће се саобраћај одвијати искључиво у смеру ка Ул. Михаила Булгакова. Током извођења радова у наведеним фазама, режим рада линија ЈЛПП-а мења се на следећи начин:

Линија бр. 20, у смеру ка терминусима „Миријев 3“, на делу од раскрснице улица Михаила Булгакова – Матице Српске до раскрснице улица Косте Нађа – Семјуела Бекета, саобраћаће следећим улицама: Матице Српске – Михаила Булгакова – Косте Нађа – МИРИЈЕВО 3;

Линија бр. 79, у смеру ка терминусима „Миријево 4“, Раблеова – Матице Српске до раскрснице улица Семјуела Бекета – Матице Српске, саобраћаће следећим улицама: Матице Српске – Раблеова – Миријевски венац – Семјуела Бекета – Матице Српске и даље редовном трасом,

  • Фазе 6 и 7 обухватају деоницу од улице улице Семјула Бекета до улице Витезова Карађорђеве звезде, у периоду 17.10.2018. године до 04.11.2018. године, при чему ће се радови изводити на половини коловоза, док ће се саобраћај одвијати искључиво у смеру ка Ул. Семјула Бекета.

Током извођења радова у фазама 6 и 7, линија ЈЛПП-а бр. 79 ће делимично изменити трасу у смеру ка терминусима „Миријево 4“, на делу од раскрснице улица Семјела Бекета – Матице Српске до раскрснице улица Семјуела Бекета – Косте Мађа и саобраћати следећим улицама: Матице Српске - Семјуела Бекета и даље редовном трасом.