Актуелне измене

Назад на актуелне измене

Редовно одржавање ул. Баје Пивљанина, промена трасе линије 34 на два месеца

...

Почев од 01.09.2018. године ЈКП „Београд пут“ изводи радове на редовном одржавању улице Баје Пивљанина, на делу од улице Милана Благојевића Шпанца до улице Михаила Аврамовића.  Радови ће се изводити у периоду од 01.09. до 31.10.2018.године по фазама и то:

  • 1. фаза – од 01.09.2018.год до 30.09.2018.год. (30 дана), на деоници од  улице Милана Благојевића Шпанца  до улице Диане Будисављевић;
  • 2. фаза – од 01.10.2018.год до 31.10.2018.год. (31 дан), на деоници од  улице Диане Будисављевић до улице Велисава Вуловића.

Све време извођења радова линија ЈЛПП-а бр. 34, у оба смера, саобраћа измењеном трасом, улицама: Баје Пивљанина – Велисава Вуловића – Милана Благојевића Шпанца и даље редовном трасом.

На привременој траси дуж улице Велисава Вуловића успостављају се привремена стајалишта: „Велисава Вуловића“ и „Милана Благојевића Шпанца“.