Актуелне измене

Измене режима
Назад на актуелне измене

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на регулацији дела Кијевског потока у насељу Старо Кијево

...

Током извођења радова на регулацији дела Кијевског потока у насељу Старо Кијево у периоду од 19.10. до 26.10.2020.године доћи ће до промена у раду линије јавног превоза бр. 501.

Током извођења наведених радова, доћи ће до потпуног затварања улице Пролетерска у висини стајалишта „Железнички мост“, због чега возила са линије бр. 501 неће моћи да саобраћају до терминуса „Старо Кијево“, па ће у овом периоду возила са предметне линије саобраћати на релацији Петлово брдо – Кнежевац.