Ред вожње - дневне линије

Измене режима

405L

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Глумчево брдо 3 #2032
2 Глумчево брдо 1 3 #2246
3 Глумчево брдо /Горчинац/ 3 #2031
4 Брђанска 3 #2607
5 Ненадовац 1 3 #2608
6 Ненадовац 2 3 #2609
7 Ненадовац 3 3 #2610
8 Ненадовац 4 3 #2611
9 Ненадовац 5 3 #2612
10 Ненадовац 6 3 #2621
11 Ненадовац 3 #2613
12 Табориште 3 #2614
13 Миодрага Вуковића 3 #2695
14 Средњи крај 3 #2697
15 Караула 3 #2699
16 Барајево (Миодрага Вуковића) 3 #7654
17 Барајево - Центар 3 #7652
18 Барајево АС 3 #7655
19 Барајево - Центар 3 #7651
20 Барајево (Миодрага Вуковића) 3 #7653
21 Караула Р 3 #7804
22 Средњи крај 3 #2698
23 Миодрага Вуковића 3 #2696
24 Табориште 3 #2694
25 Глумчево брдо 2 3 #2615
26 Глумчево брдо 3 3 #2616
27 Стеванчевића крај 3 #2617
28 Глумчево брдо /школа/ 3 #2618

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра

Мапа