Ред вожње - дневне линије

4113

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Младеновац АС 4 #8343
2 Црквенац 4 #8502
3 Баташево 4 #7479
4 Јанковићи пут 4 #8215
5 202 4 #8029
6 Гаража 4 #8120
7 Ковачевац Ж.С. 4 #8255
8 Луг 4 #8296
9 Mрчевица I 4 #8349
10 Брђани 4 #8076
11 Ковач 4 #8257
12 Јагњило - Робна кућа 4 #8206
13 Рабровац - Трафо 4 #8410
14 Рабровац - Дом 4 #8407
15 Шуме - Окретница 4 #8523
16 Рабровац - Дом 4 #8408
17 Рабровац - Трафо 4 #8411
18 Рабровац (школа) 4 #8326
19 Марошевац 4 #8312
20 Јаникића пут 4 #8322
21 Јоксимовића пут 4 #8325
22 Јаникића пут 4 #8323
23 Марошевац 4 #8313
24 Николићи - Младеновац 4 #7141
25 Глишићи - Окретница 4 #8124

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Глишићи - Окретница 4 #8125
2 Николићи - Младеновац 4 #7127
3 Рабровац (школа) 4 #8329
4 Рабровац - Трафо 4 #8411
5 Јагњило - Робна кућа 4 #8207
6 Ковач 4 #8258
7 Брђани 4 #8077
8 Mрчевица I 4 #8350
9 Луг 4 #8297
10 Ковачевац Ж.С. 4 #8256
11 Гаража 4 #8121
12 202 4 #8030
13 Јанковићи пут 4 #8216
14 Баташево 4 #7480
15 Црквенац 4 #8512
16 Младеновац АС 4 #8344

Мапа