Ред вожње - дневне линије

Измене режима

4113Б

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Глишићи - Окретница 4 #8124
2 Николићи - Младеновац 4 #7127
3 Марошевац 4 #8314
4 Рабровац (школа) 4 #8329
5 Рабровац - Трафо 4 #8410
6 Јагњило - Робна кућа 4 #8207
7 Ковач 4 #8258
8 Брђани 4 #8077
9 Mрчевица I 4 #8350
10 Луг 4 #8297
11 Mрчевица I 4 #8349
12 Брђани 4 #8076
13 Ковач 4 #8257
14 Јагњило - Робна кућа 4 #8412
15 Јагњило - Дом 4 #8204
16 Јагњило - Школа 4 #8212
17 Мрчевица II 4 #8348
18 Стражевица 4 #8462
19 Живинарник 4 #8174
20 Mилошевићи 4 #8335
21 Воћњак 4 #8115
22 Кленац 4 #8250
23 Козарица 4 #8269
24 Црквиначки пут 4 #8504
25 Mића 4 #8341
26 Mилочер 4 #8332
27 Међулушки пут 4 #8677
28 Караула 4 #8237
29 Ветеринарска 4 #8106
30 Младеновац АС 4 #8344

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра

Мапа