Ред вожње - дневне линије

4121

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Младеновац АС 4 #8343
2 Ветеринарска 4 #8104
3 Караула 4 #8235
4 Међулушки пут 4 #8676
5 Mилочер 4 #8330
6 Mића 4 #8340
7 Црквиначки пут 4 #8503
8 Козарица 4 #8268
9 Кленац 4 #8249
10 Воћњак 4 #8114
11 Mилошевићи 4 #8334
12 Живинарник 4 #8173
13 Стражевица 4 #8461
14 Мрчевица II 4 #8347
15 Јагњило - Школа 4 #8211
16 Јагњило - Дом 4 #8203
17 Анђелковићи 4 #8037
18 Бељаковић - Окретница 4 #8064

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Бељаковић - Окретница 4 #8065
2 Анђелковићи 4 #8038
3 Јагњило - Дом 4 #8204
4 Јагњило - Школа 4 #8212
5 Мрчевица II 4 #8348
6 Стражевица 4 #8462
7 Живинарник 4 #8174
8 Mилошевићи 4 #8335
9 Воћњак 4 #8115
10 Кленац 4 #8250
11 Козарица 4 #8269
12 Црквиначки пут 4 #8504
13 Mића 4 #8341
14 Mилочер 4 #8332
15 Међулушки пут 4 #8677
16 Караула 4 #8237
17 Ветеринарска 4 #8106
18 Младеновац АС 4 #8344

Мапа