Ред вожње - дневне линије

4123

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Младеновац АС 4 #8343
2 Ветеринарска 4 #8104
3 Караула 4 #8235
4 Међулушки пут 4 #8676
5 Mилочер 4 #8330
6 Mића 4 #8340
7 Црквиначки пут 4 #8503
8 Козарица 4 #8268
9 Кленац 4 #8249
10 Воћњак 4 #8114
11 Mилошевићи 4 #8334
12 Живинарник 4 #8173
13 Стражевица 4 #8465
14 Стражевица (трафо) 4 #8355
15 Стражевица 4 #8461
16 Мрчевица II 4 #8347
17 Јагњило - Школа 4 #8211
18 Јагњило - Дом 4 #8203
19 Јагњило - Робна кућа 4 #8206
20 Рабровац - Трафо 4 #8411
21 Рабровац (школа) 4 #8326
22 Марошевац 4 #8313
23 Николићи - Младеновац 4 #7141
24 Глишићи - Окретница 4 #8124
25 Николићи - Младеновац 4 #7127
26 Марошевац 4 #8314
27 Рабровац (школа) 4 #8329
28 Рабровац - трафо 4 #8387
29 Рабровац - Дом 4 #8408
30 Шуме - Окретница 4 #8523

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Шуме - Окретница 4 #8523
2 Рабровац - Дом 4 #8407
3 Рабровац - Трафо 4 #8410
4 Јагњило - Робна кућа 4 #8412
5 Јагњило - Дом 4 #8204
6 Јагњило - Школа 4 #8212
7 Мрчевица II 4 #8348
8 Стражевица 4 #8465
9 Стражевица (трафо) 4 #8355
10 Стражевица 4 #8462
11 Живинарник 4 #8174
12 Mилошевићи 4 #8335
13 Воћњак 4 #8115
14 Кленац 4 #8250
15 Козарица 4 #8269
16 Црквиначки пут 4 #8504
17 Mића 4 #8341
18 Mилочер 4 #8332
19 Међулушки пут 4 #8677
20 Караула 4 #8237
21 Ветеринарска 4 #8106
22 Младеновац АС 4 #8344

Мапа