Ред вожње - дневне линије

4123A

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Марошевац 4 #8314
2 Рабровац (школа) 4 #8329
3 Рабровац - трафо 4 #8387
4 Рабровац - Дом 4 #8408
5 Шуме - Окретница 4 #8523
6 Гаража 4 #8121
7 202 4 #8030
8 Јанковићи пут 4 #8216
9 Баташево 4 #7480
10 Црквенац 4 #8512
11 Младеновац АС 4 #9209

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра

Мапа