Ред вожње - дневне линије

4124

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Младеновац АС 4 #8343
2 Ветеринарска 4 #8104
3 Караула 4 #8235
4 Међулушки пут 4 #8676
5 Mилочер 4 #8330
6 Mића 4 #8340
7 Црквиначки пут 4 #8503
8 Козарица 4 #8268
9 Кленац 4 #8249
10 Воћњак 4 #8114
11 Mилошевићи 4 #8334
12 Живинарник 4 #8173
13 Стражевица 4 #8461
14 Мрчевица II 4 #8347
15 Јагњило - Школа 4 #8211
16 Јагњило - Дом 4 #8203
17 Јагњило - Робна кућа 4 #8207
18 Ковач 4 #8258
19 Брђани 4 #8077
20 Mрчевица I 4 #8350
21 Луг 4 #8297
22 Mрчевица I 4 #8349
23 Брђани 4 #8076
24 Ковач 4 #8257
25 Јагњило - Робна кућа 4 #8412
26 Јагњило - Дом 4 #8204
27 Јагњило - Школа 4 #8212
28 Мрчевица II 4 #8348
29 Стражевица 4 #8462
30 Живинарник 4 #8174
31 Mилошевићи 4 #8335
32 Воћњак 4 #8115
33 Кленац 4 #8250
34 Козарица 4 #8269
35 Црквиначки пут 4 #8504
36 Mића 4 #8341
37 Mилочер 4 #8332
38 Међулушки пут 4 #8677
39 Караула 4 #8237
40 Ветеринарска 4 #8106
41 Младеновац АС 4 #8344

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра

Мапа