Ред вожње - дневне линије

Измене режима

4414A

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Сопот АС 3 #7093
2 Пијаца 3 #7178
3 Војска 3 #8550
4 Ђуринци - Железничка станица 3 #8578
5 Ђуринци 3 #8580
6 Каринац 3 #8603
7 Десе Марковић 3 #8559
8 Раља /Друмине/ 3 #2567
9 Мали Поповић - Излаз 3 #8631
10 Мали Поповић 3 #8633
11 Мали Поповић Р 3 #8653
12 Пекара 3 #8666
13 Мала Иванча I 3 #8591
14 Иванча - Окретница 3 #8599
15 Мала Иванча I 3 #8592
16 Пекара 3 #8667
17 Мали Поповић Р 3 #8654
18 Мали Пожаревац - Улаз 3 #8621
19 Мали Пожаревац II 3 #8627
20 Мали Пожаревац I 3 #8625
21 Мали Пожаревац - Центар 3 #8624
22 Мали Пожаревац - Раскрсница 3 #8620
23 Франше ДЕпереа 1 #391
24 Дринска 1 #913
25 Савски трг 1 #822
26 Ластина станица - Београд 1 #9512

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Ластина станица - Београд 1 #9513
2 Палата правде 1 #706
3 Аутокоманда 1 #7052
4 Мали Пожаревац - Раскрсница 3 #8619
5 Мали Пожаревац - Центар 3 #8623
6 Мали Пожаревац I 3 #8626
7 Мали Пожаревац II 3 #8628
8 Мали Пожаревац - Улаз 3 #8622
9 Мали Поповић Р 3 #8653
10 Пекара 3 #8666
11 Мала Иванча I 3 #8591
12 Иванча - Окретница 3 #8599
13 Мала Иванча I 3 #8592
14 Пекара 3 #8667
15 Мали Поповић Р 3 #8654
16 Мали Поповић 3 #8634
17 Мали Поповић - Излаз 3 #8632
18 Кекина кафана 3 #8608
19 Десе Марковић 3 #8560
20 Каринац 3 #8604
21 Ђуринци 3 #8581
22 Ђуринци - Железничка станица 3 #8579
23 Војска 3 #8551
24 Пијаца 3 #7179
25 Сопот АС 3 #7094

Мапа