Ред вожње - дневне линије

860J

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Савски трг 1 #1726
2 Палата правде 1 #706
3 Сајам 1 #495
4 Чукарица 1 #1652
5 Железник Р 2 #911
6 Остружница 1 2 #932
7 Остружница 2 2 #963
8 Пећани 2 #964
9 Зеленгора 2 #2361
10 Умка - центар 2 #2710
11 Руцка 1 2 #2712
12 Руцка 2 2 #2714
13 Руцка 3 2 #2716
14 Руцка 4 2 #2718
15 Руцка (окретница) 3 #2790
16 Моштаничка (излаз) 3 #9121
17 Дрењански крај 3 #9177
18 Устаничка 3 #9155
19 Дурмиторска 3 #9153
20 Мала Моштаница (брдо) 3 #9149
21 Моштаничка 3 #9140
22 Предајник 3 #9088
23 Виноградска (улаз) 3 #9078
24 Гробљанска 3 #9249
25 Гробљанска 1 3 #9293
26 Гробље 3 #9295
27 Пут за гробље 3 #9126
28 Трафо 3 #9297
29 Колубарска - прилаз 3 #9299
30 Јанка Тешића (брдо) 3 #9466
31 Омладинских бригада 3 #8725
32 Језеро вис 3 #8723
33 Јасенак - Школа 3 #8966
34 Јасенак - Дом 3 #8958
35 Јасенак (гробље) 3 #9467
36 Јасенак - река 3 #8963
37 Веверички крај 3 #8684
38 Сенића крај - Стевановићи 3 #9163
39 Сенића крај - Николићи 3 #9161
40 Јасенак - Пуж 3 #8962

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Јасенак - Пуж 3 #8961
2 Сенића крај - Николићи 3 #9160
3 Сенића крај - Стевановићи 3 #9162
4 Јасенак - река 3 #8964
5 Јасенак (гробље) 3 #9469
6 Јасенак - Дом 3 #8957
7 Јасенак - Школа 3 #8965
8 Језеро вис 3 #8724
9 Омладинских бригада 3 #8726
10 Јанка Тешића (брдо) 3 #9470
11 Колубарска - прилаз 3 #9300
12 Трафо 3 #9298
13 Пут за гробље 3 #9194
14 Гробље 3 #9296
15 Гробљанска 1 3 #9294
16 Гробљанска 3 #9252
17 Виноградска (улаз) 3 #9080
18 Предајник 3 #9096
19 Моштаничка 3 #9144
20 Мала Моштаница (брдо) 3 #9150
21 Дурмиторска 3 #9154
22 Устаничка 3 #9157
23 Дрењански крај 3 #9178
24 Моштаничка (излаз) 3 #9173
25 Руцка /Окретница/ 2 #2719
26 Руцка 4 2 #2717
27 Руцка 3 2 #2715
28 Руцка 2 2 #2713
29 Руцка 1 2 #2711
30 Умка-центар 2 #1960
31 Зеленгора 2 #2367
32 Пећани 2 #1981
33 Остружница 2 2 #1982
34 Остружница 1 2 #1967
35 Железник Р 2 #1980
36 Чукарица 1 #1653
37 Сајам 1 #496
38 Дринска 1 #913
39 Савски трг 1 #822

Мапа