Ред вожње - дневне линије

Измене режима

934

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин р 3 #9063
5 Мислођин (војска) 3 #9055
6 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8773
7 Мислођин - Дом 3 #9057
8 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
9 Јасенак (раскрсница) 3 #8969
10 Мислођин - Јовановац 3 #9060
11 Дражевац - Гробље 3 #8874
12 Пут за Велико поље 3 #8881
13 Дражевац - Тодоровићи 3 #8886
14 Дражевац - Дом 3 #8877
15 Ранковићи 3 #8883
16 Дражевац - Лукићи 3 #8879
17 Баљевац (Осредак) 3 #8752
18 Баљевац (Дом) 3 #8747
19 Баљевац (Поток) 3 #8754
20 Баљевац (Живановићи) 3 #8749
21 Баљевац - (Нова окретница - Ибарска магистрала) 3 #8744

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Баљевац - (нова окретница - Ибарска магистрала) 3 #9014
2 Баљевац (Живановићи) 3 #8750
3 Баљевац (Поток) 3 #8755
4 Баљевац (Дом) 3 #8748
5 Баљевац (Осредак) 3 #8753
6 Дражевац - Лукићи 3 #8880
7 Ранковићи 3 #8884
8 Дражевац - Дом 3 #8878
9 Дражевац - Тодоровићи 3 #8887
10 Пут за Велико поље 3 #8882
11 Дражевац - Гробље 3 #8875
12 Мислођин - Јовановац 3 #9061
13 Јасенак (раскрсница) 3 #8970
14 Мислођин - Маричића поток 3 #9044
15 Мислођин - Дом 3 #9058
16 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8774
17 Мислођин (војска) 3 #9056
18 Мислођин р 3 #9064
19 Базени 3 #8848
20 Насеље Дудови 3 #8876
21 Обреновац АС 3 #9087

Мапа