Архива режимских измена

Назад на архиву режимских измена

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на поправци дефекта у улици Лоле Рибара у Железнику

...

Због извођења радова на хитној поправци дефекта уличне водоводне мреже у улици Лоле Рибара у Железнику, у среду 25.12.2019.године у периоду од 08:30 до 21:00 часова, доћи ће до измене рада линија јавног превоза.

Возила са линија јавног превоза ће саобраћати на следећи начин:

 - линије бр. 58 и 88 ће у оба смера саобраћати преко улице Радних акција;

 - линије бр. 54 и 511 ће у оба смера саобраћати преко улица Боре Станковића, Лоле Рибара, Радних акција и даље редовним трасама;