Архива режимских измена

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова у улици Булевар кнеза Александра Карађорђевића на делу од улице Ботићеве до улице Др Милутина Ивковића

34 36 40 41 38A

...
Због извођења радова на редовном одржавању у улици Булевар кнеза Александра Карађорђевића на делу од улице Ботићеве до улице Др Милутина Ивковића у периоду од 10.10. од 07:00 часова до 16.10.2018.године до 04:00 часова, доћи ће до промене рада линија јавног превоза.
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током одржавања манифестације "21.Београдска ролеријада 2018"

19 21 22 24 26 27 29 31 37 44

...
Током одржавања манифестације "21.Београдска ролеријада 2018", у улицама Теразије, Краља Милана (део од улице Кнеза Милоша до улице Коларчева) и Коларчева, дана 06.10.2018. године у периоду од 08.30 до 17.00 часова, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Опширније

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ЛИНИЈА ЈГП-а ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПОЛУМАРАТОНА "ТРКА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА"

3 37 42 47 50 54 59 94 501 502 504 505

...
Због одржавања полумаратона "Трка Патријарха Павла" у оквиру манифестације ''РАКОВИЧКО ЛЕТО", дана 06.10.2018. године у периоду од 16.00 - 22.00 часова, важиће посебна организација саобраћаја на линијама ЈГП-а.
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Булевар кнеза Александра Карађорђевића, у зони раскрснице са улицом Теодора Драјзера

34 40 41 42 49 59 78 94 38A

...
Због извођења радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Булевар кнеза Александра Карађорђевића, у зони раскрснице са улицом Теодора Драјзера у периоду од 06.10. од 10:00 часова до 07.10.2018.године до 24:00 часова, доћи ће до промене рада линија јавног превоза.
Опширније

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на прегледу и поправци трамвајских шина у улици Цара Душана у зони раскрснице са улицом Тадеуша Кошћушка

2 11

...
Због извођења радова на прегледу и поправци трамвајских шина у улици Цара Душана у зони раскрснице са улицом Тадеуша Кошћушка у периоду од 00:30 часова 06.10.2018. до 08.10.2018. године до 03:30 часова, доћи ће до промене рада линија јавног превоза.
Опширније