Ценовник

ПАПИРНА КАРТА У ВОЗИЛУ (РСД)
Зоне 1 и 2 150
Зона 3 150
Зона 4 150
Зоне 1, 2 и 3 300
Зоне 3 и 4 300
Зоне 1, 2, 3 и 4 400
Зоне 1, 2, 3 и 4 400
Ноћни саобраћај - Зона 1 150
Ноћни саобраћај - Зоне 1, 2 210

Куповина и употреба картице

Ово је индивидуална карта за једну вожњу која се продаје код возача. Путник је у обавези да припреми тачан износ који је неопходан за куповину карте.

Карте за једну вожњу се не очитавају, већ издавањем код возача улазе у електронску евиденцију.

Bus Plus karta kupljena kod vozača
Бус Плус папирна карта купљена код возача