Вести

Измене режима
Назад на вести

Два поласка 860 до индустријске зоне у Баричу

...

На захтев запослених и на предлог ГО Обреновац, од 04.09.2017. године уводе се два поласка постојеће линије 860 до новоотворене фабрике аутомобилских делова „МеиТа“:

07:05 из Обреновца (испред фабирике „МеиТа“ у 07:18),

15:50 из Београда (испред фабрике „МеиТа“ у 16:37), (ред вожње можете погледати овде).

На овај начин сви корисници предметне линије имаће могућност да у временским интервалима доласка и одласка са посла, користећи делимично промењену трасу линије 860 у наведена два поласка, остваре директну везу са индустријском зоном, чиме је избегнуто пешачење до најближих линија ЈЛПП-а у дужини од приближно 1км.

Линија ће носити ознаку 860М и користити сва постојећа регистрована стајалишта, док ће прилаз индустријској зони вршити интерном саобраћајницом у зони стајалишта „Барич колонија“, затим Ул. Баричких бораца до прилаза фабрици „МеиТа“, где ће возила у проширењу коловоза вршити окретање и промену смера кретања и где ће бити регистровано ново стајалиште за измену путника.

Линија ће радити радним даном, суботом и недељом.