Вести

Измене режима
Назад на вести

Кружна линија 409 у насељима Јајинци и Кумодраж

...

Почев од петка 29.12.2017. године биће успостављена нова кружна линија ЈЛПП-а бр. 409 (Вождовац – Јајинци – Улица Ружа - Вождовац).

Даљим развојем насеља Јајинци и дефинисањем стамбене градње у делу уличне мреже западно од Булевара ЈНА, у појасу улица Стојања Љубића и Вукосаве Ољача, удаљеност појединих корисника од најближих линија јавног превоза значајно је увећана. У функцији успостављања јавног саобраћаја, на захтев грађана и ГО Вождовац, у складу са постојећим карактеристикама саобраћајне мреже Секретаријат за јавни превоз је дефинисао трасу нове кружне линије ЈЛПП-а која ће функционисати возилима типа минибус у једном смеру.

Такође, израдом нове коловозне конструкције и завршетком уређења инфраструктуре у Улици Торлачки вис и Улици Ружа, омогућени су услови да се новом линијом ЈЛПП-а повеже и овај део насеља Кумодраж. 

Tраса линије ЈЛПП-а бр. 409 је: ВОЖДОВАЦ - Бебелова - Баштованска - Паунова - Булевар ослобођења - Булевар ЈНА – Стојана Љубића – Вукосаве Ољаче – Олимпска – Кефалонијска – Булевар ЈНА – Торлачки вис – Ружа – Војводе Степе – Саве Машковића - ВОЖДОВАЦ.

На линији ће поред постојећих стајалишта, бити успостављено укупно и десет нових, на делу кроз насеље Јајинци седам: Олге Јојић, Милке Боснић, Ане Добеш, Милутина Миљковића, Доње насеље, Вукосаве Ољача, Олимпска, док ће у улицама Торлачки вис и Ружа бити три нова стајалишта: Торлачки вис, Брдска и Шљиварсака.

Погледајте даљинар и ред вожње нове кружне линије ЈЛПП-а бр. 409.