Вести

Назад на вести

Линија 409 се успоставља у оба смера саобраћаја

409

...

Линија ЈЛПП-а бр. 409, која је као једносмерна кружна линија успостављена 29.12.2017. године, након пробног експлоатационог периода, на захетев грађана и ГО Вождовац, од уторка 06.02.2018. године биће успостављена и за други смер саобраћаја.

Како би се на најквалитетнији начин одговорило различитим потребама корисника за превозом, без вожње која би подразумевала комплетан обрт за кратке деонице које су се налазиле супротно смеру кретања линије, Секретаријат за јавни превоз је дефинисао елементе рада линије бр. 409 за оба смера саобраћаја. Усклађивањем полазака на терминусу „Вождовац“, омогућен је равномернији инетрвал наиласка возила у доњем делу насеља Јајинци и Ул. Ружа, односно избегнуто сусретање возила на делу мреже са скромнијим техничким карактеристикама.

Траса линије у другом смеру биће: ВОЖДОВАЦ – Војводе СтепеУлица Ружа  - Торлачки вис – Булевар ЈНА – Кефалонијска – Олимпска – Вукосаве Ољаче – Стојана Љубића – Булевар ЈНА – Паунова - Црнотравска – Саве Машковића -  ВОЖДОВАЦ.

Десет нових стајалишта која су уведенa приликом успостављања линије, успостављањем линије за други смер саобраћаја биће регистрована на новим локацијама и у овом смеру.

Погледајте нови даљинар и ред вожње линије ЈЛПП-а бр. 409.