Вести

Измене режима
Назад на вести

Поново се успоставља аутобуско стајалиште Господарска механа

23 37 51 52 53 55 56 58 88 56L

...

Почев од петка 23.02.2018. године, поново ће бити успостављено аутобуско стајалиште „Господарска механа“ у Булевару војводе Мишића, у смеру ка центру града.

На захтев грађана Сењака из зоне улица Дринићка, Милована Глишића и Булвара војводе Мишића, да им се омогући поновно коришћење стајалишта на аутобуским линијама ЈЛПП-а на потезу од саобраћајне петље „Радничка“ до Улице Руска, Секретаријат за јавни превоз је израдио техничку документацију и определио нову позицију аутобуског стајалишта „Господaрска механа“ на којој је могуће безбедно заустављање возила ЈЛПП-а, као и вођење и прихват путника.

У склопу радова који су извршени на уређењу саобраћајних површина, изграђен је нови стајалишни плато дужине 40 метара, у висини постојеће трамвајске окретнице „Господарска механа“, као и прилазне стазе према улицама Милована Глишића и Руска. Све пешаке саобраћајне површине су повезане прилазним рампама, при чему ће део стазе према ул. Руска користити трамвајске линије ЈЛПП-а као привремено стајалиште у случају режимских измена. Такође, у Булевару војводе Мишић у зони новоуспостављеног стајалишта биће продужена постојећа жута трака за око 120 метара. На стајалишту је у склопу радова постављена и нова надстрешница.

Вредност изведених радова износи: 1.800.000,00 динара.

Ново стајалиште „Господарска механа“ ће користити редовне линије ЈЛПП-а бр: 23, 37, 51, 52, 53, 55, 56, 56Л, 58, 88, ноћне линије бр: 37н, 51н, 56н, 511н, као и Е-линија ознаке Е2.