Вести

Измене режима
Назад на вести

Старо Кијево и Петлово брдо повезани новом линијом 501

...

Почев од  четвртка 01.03.2018. године биће успостављена нова линија ЈЛПП-а бр. 501 (Петлово брдо – Старо Кијево).

Потреба становника старог Кијева у зони улица Летићева и Пролетерска за јавним превозом и везом са општином Раковица, школским и здравственим установама на Петловом брду, омогућена је на предлог ГО Раковица успостављањем нове линије ЈЛПП-а бр. 501. Траса линије биће: ПЕТЛОВО БРДО Милорада Драшковића – Георгија Острогорског - Опленачка 17. октобра Кнежевачка Славка Родића Маричка Пилота Михаила Петровића Вијадукт Мишка Крањца Патријарха Димитрија – Ослободилаца Раковице – Ослобођења – Летићева – Пролетерска – СТАРО КИЈЕВО.

Линија ће поред постојећих користити и нова стајалишта: „Летићева“, „Пролетерска (улаз)“, „Железнички мост“, „Фудбалско игралиште“, уз долазно-полазно стајалиште „Старо Кијево“. Планом за текућу годину је поред адаптације Пролетерске улице предвиђено и уређење стајалишта ЈЛПП-а у старом Кијеву.

На линији ће радити једно возило типа минибус у интервалу од 60 минута.

Погледајте даљинар и ред вожње нове линије ЈЛПП-а бр. 501.