Вести

Измене режима
Назад на вести

Увођење додатних полазака за Петровдански вашар 12.07.2018. године

902 903 924 935 982 983

...

У четвртак, 12.07.2018. године, поводом Петровданског вашара који се одржава у Ул. Милоша Обреновића на делу од Ул. кнеза Михаила до Ул. краља Петра I у Обреновцу, на појединим локалним линијама ЈЛПП-а биће уведени додатни поласци. 

Поласке можете видети овде: 902, 903, 924, 935, 982 и 983.