Вести

Измене режима
Назад на вести

Измештање стајалишта „Насеље Петлово брдо“

502 521 531 532 533 534 560 560A 581 581A 583A 585 586 588 591 592 593 593A 860V 860P

...

Од петка, 03.08.2018. стајалиште „Насеље Петлово брдо“ смер према Лазаревцу за линије јавног превоза бр.502, 521, 531, 532, 533, 534, 560, 560A, 581, 581A, 583A, 585, 586, 588, 591, 592, 593, 593A, 860В, 860П се због радова на изградњи петље „Петлово брдо“ измешта на нову локацију, непосредно испред скретања за продајни објекат МЕТРО.