Вести

Измене режима
Назад на вести

ТАКСИ ИЗМЕНЕ

...

Ступањем на снагу Закона о превозу путника у друмском саобраћају од 06.11.2018. године, дошло је до промена у вези  обављања такси превоза у погледу услова за такси возило. Сва возила која се први пут региструју за такси превоз морају да испуне следеће карактеристике:

  • Запремина корисног пртљажног простора не може бити мања од 350 л,
  • Међуосовинско растојање мора бити најмање 2.550 мм,
  • мотор мора да задовољи емисију издувних гасова мин. EURO 3,
  • Возило мора да поседује фабрички уграђен клима уређај.

Постојећа такси возила која не задовољавају ове услове, морају да прилагоде своја возила у складу са Законом до 06.11.2020. године.