Вести

Измене режима
Назад на вести

Повећање броја возила у вршним периодима на основу снимања попуњености возила на терену

...

У периоду од 8.05.2020. до 13.05.2020. године вршено је праћење и снимање попуњености возила у јавном линијском превозу путника на територији града Београда од стране запослених Секретаријата за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд“.

На основу добијених података извршено је повећање броја возила у преподневном и поподневном вршном периоду на следећим градским линијама:

17,18,23,25,26,27,29,31,37,40,48,50,56,73,74,79,83,89,94,95,101,106,405,511,551,601 и 610

На приградским и локалним линијама обављено је повећање броја возила на линијама 493 и 581.

Линк за поласке за путнике

Секретаријат за јавни превоз ће наставити да прати градске, приградске и локалне линије, као и да благовремено реагује у складу са добијеним подацима, а све у циљу заштите здравља путника.