Вести

Назад на вести

Повећање броја возила у вршним периодима на основу снимања попуњености возила на терену

16 17 18 23 25 35 37 45 46 59 74 77 78 88 95 309 511 531 551 604 4410

...

У периоду од 8.05.2020.године, врши се праћење и снимање попуњености возила у јавном линијском превозу путника на територији града Београда од стране запослених Секретаријата за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд“. Повећање броја возила се обавља на линијама на којима се утврди попуњеност возила  преко 60 % понуђеног капацитета возила.

На основу анализе добијених података, 13.05.2020., 20.05.2020. и 21.05.2020. године је  извршено повећање броја возила, 79 додатних возила је укључено на градским линијама и 8 додатних возила на приградским и локалним линијама у преподневном и поподневном вршном периоду.

Сходно подацима добијеним настављеним праћењем и снимањем попуњености возила, од понедељка 25.05.2020. године биће извршено повећање броја возила на следећих 20 градских линија:

16,17,18,23,25,35,37,45,46,59,74,77,78,88,95,309,511,531,551,604

На приградским и локалним линијама биће обављено повећање броја возила на линији 4410 (Сопот-Ђуринци-Младеновац).

Секретаријат за јавни превоз ће наставити да прати градске, приградске и локалне линије, као и да благовремено реагује у складу са добијеним подацима, а све у циљу заштите здравља путника.