Вести

Измене режима
Назад на вести

Појачана контрола ношења заштитиних маски у возилима јавног превоза у Београду

...

Санитарна инспекција Министарства здравља Србије уз асистенцију Комуналне милиције, почела је  5. октобра са интензивнијом контролом поштовања мере ношења заштитних маски у возилима јавног превоза на територији града Београда.

На стајалиштима „Панчевачки мост” (16, 23, 32Е, 35, 43, 95, 96) и „Жарково” (37, 50, 51, 52, 56, 89, 531, 532, 533, 560, 560А, 560Е, 561, 561А, 580, 581, 581А, 581Е, 588, 591, 591А, 592, 593, 860В, 860П, 860Д), 7. октобра је извршено 46 инспекцијских надзора возила јавног превоза. Овим је обављен надзор на 16 линија градског превоза путника и 17 приградских линија. 

Против правних лица и одговорних лица у правном лицу поднето је осам захтева за покретање прекршајног поступка Судији за прекршаје. Судији за прекршаје је поднето и десет захтева за покретање прекршајног поступка против физичких лица, два путника и осам возача.

Инспекцијски надзор поштовања мере ношења заштитних маски у возилима јавног линијског превоза путника на територији града Београда ће се обављати и у наредним данима.