Вести

Назад на вести

Јавна набавка за превоз путника на потезу 500

...

У циљу ефикасног управљања системом јавног превоза на територији града Београда, на основу извршене анализе транспортних потреба путника на линијама на „потезу 500“, Секретаријат за јавни превоз је расписао јавну набавку услуге Јавни превоз путника на територији града Београда (потез 500)“.

Линије које су предмет јавне набавке су: 91, 92, 503, 504, 511, 512, 521, 531, 532, 533, 534, 551, 552 и 553 и за обављање превоза путника на наведеним линијама планирано је ангажовање 55 аутобуса на раду и 6 резервних аутобуса. Сва возила која буду предмет понуде морају да испуњавају високо прописане захтеве тeхничком спецификацијом Конкурсне документације, што поред осталог подразумева да поседују клима уређај, видео надзор, уређај за бројање путника, бесплатан интернет.

Сви заинтересовани понуђачи текст позива за подношење понуда, као и текст конкурсне документације, могу преузети на следећем линку.