Вести

Измене режима
Назад на вести

Нова стајалишта у зони саобраћајне петље Медаковић

...

Од четвртка 10.08.2017. године, успопстављањем нове линије ЈЛПП-а бр. 70 (Бежанијска коса - ИКЕА), корисницима је омогућено коришћење и нових стајалишта у зони саобраћајне петље „Медаковић“.

По налогу Секретаријата за јавни превоз у протеклом периоду су завршени радови на адаптацији саобраћајних површина стајалишта „Топлице Милана“  (на разделном острву које се налази на укрштању приступне саобраћајнице аутопута са Улицом Топлице Милана), у оквиру којих је изграђен нови стајалишни плато, као и део прилазних пешачких стаза до позиције новообележеног пешачког прелаза на делу прилаза из истоимене улице. Изграђено је и 60 метара прилазне стазе ка Ул. Ровињска, која чини везу са пешачким степеништем на Плавом мосту и даље ка насељима Коњарник и Медаковић.

Обележавањем саобраћајне сигнализације по налогу Секретаријата за саобраћај и извођењем поља за усмеравање саобраћаја, у зони стајалишта за засутаваљање аутобуска формирана је аутобуска ниша.

Наведено стајалиште ће поред нове линије 70 користити и возила са линије 38Л.

Такође, хоризонталном ознаком места за аутобуско стајалиште обележено је и стајалиште „Владимира Томановића“, за супротни смер саобраћаја, на локацији наспрам бензинске пумпе „Слап“, 25 метара пре отварања рампе за укључење на аутопут.