Назив набавке

Референтни број

Врста предмета

Процењена вредност

Врста поступка

Рок за подношење


Стручни надзор над извођењем радова на изградњи, одржавању и пројектовању опреме стајалишта и површина у функцији јавног превоза

9/22

Услуге

7000000.00

отворени поступак

27-12-2022 12:00

Javni poziv - 2022-12-16T125745.193.pdf

Javni poziv - 2022-12-16T125745.193.pdf

16-12-2022 13:17

Javni poziv - 2022-12-16T125745.193.pdf

Kriterijumi za dodelu ugovora - 2022-12-16T130518.914.pdf

Kriterijumi za dodelu ugovora - 2022-12-16T130518.914.pdf

16-12-2022 13:17

Kriterijumi za dodelu ugovora - 2022-12-16T130518.914.pdf
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima - 2022-12-16T130031.157 (1).pdf

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima - 2022-12-16T130031.157 (1).pdf

16-12-2022 13:17

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima - 2022-12-16T130031.157 (1).pdf
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke - 2022-12-16T130231.147.pdf

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke - 2022-12-16T130231.147.pdf

16-12-2022 13:17

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke - 2022-12-16T130231.147.pdf
Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu - 2022-12-16T130014.887.pdf

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu - 2022-12-16T130014.887.pdf

16-12-2022 13:17

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu - 2022-12-16T130014.887.pdf
Obrazac  STRUKTURE CENE (3).docx

Obrazac STRUKTURE CENE (3).docx

16-12-2022 13:17

Obrazac STRUKTURE CENE (3).docx
Obrazac Potvrde Narucioca - ulicna oprema (2).docx

Obrazac Potvrde Narucioca - ulicna oprema (2).docx

16-12-2022 13:17

Obrazac Potvrde Narucioca - ulicna oprema (2).docx
Obrazac Troškova PRIPREME PONUDA (4).docx

Obrazac Troškova PRIPREME PONUDA (4).docx

16-12-2022 13:17

Obrazac Troškova PRIPREME PONUDA (4).docx
Obrazac Potvrde Narucioca - putna (2).docx

Obrazac Potvrde Narucioca - putna (2).docx

16-12-2022 13:17

Obrazac Potvrde Narucioca - putna (2).docx
OVLAŠCENJE ZA POPUNU MENICE (6).docx

OVLAŠCENJE ZA POPUNU MENICE (6).docx

16-12-2022 13:17

OVLAŠCENJE ZA POPUNU MENICE (6).docx
SJP NADZOR 2022-2024 - TEHNICKA SPECIFIKACIJA (7) (5).doc

SJP NADZOR 2022-2024 - TEHNICKA SPECIFIKACIJA (7) (5).doc

16-12-2022 13:17

SJP NADZOR 2022-2024 - TEHNICKA SPECIFIKACIJA (7) (5).doc
SJP NADZOR 2022-2024 - MODEL UGOVORA.doc

SJP NADZOR 2022-2024 - MODEL UGOVORA.doc

16-12-2022 13:17

SJP NADZOR 2022-2024 - MODEL UGOVORA.doc