Назив набавке

Референтни број

Врста предмета

Процењена вредност

Врста поступка

Рок за подношење


Комплетно одржавање лифтова на мосту на Ади

8/22

Услуге

111666666.66

отворени поступак

06-02-2023 12:00

Javni poziv - 2023-01-04T142106.311.pdf

Javni poziv - 2023-01-04T142106.311.pdf

04-01-2023 15:01

Javni poziv - 2023-01-04T142106.311.pdf

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu - 2023-01-04T142125.605.pdf

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu - 2023-01-04T142125.605.pdf

04-01-2023 15:01

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu - 2023-01-04T142125.605.pdf
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke - 2023-01-04T142149.719.pdf

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke - 2023-01-04T142149.719.pdf

04-01-2023 15:01

Opšti deo – podaci o predmetu nabavke - 2023-01-04T142149.719.pdf
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima - 2023-01-04T142137.533.pdf

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima - 2023-01-04T142137.533.pdf

04-01-2023 15:01

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima - 2023-01-04T142137.533.pdf
Kriterijumi za dodelu ugovora - 2023-01-04T142514.070.pdf

Kriterijumi za dodelu ugovora - 2023-01-04T142514.070.pdf

04-01-2023 15:01

Kriterijumi za dodelu ugovora - 2023-01-04T142514.070.pdf
2022.12.29. - Tehnicka specifikacija - Liftovi Most na Adi (ver. 7).docx

2022.12.29. - Tehnicka specifikacija - Liftovi Most na Adi (ver. 7).docx

04-01-2023 15:01

2022.12.29. - Tehnicka specifikacija - Liftovi Most na Adi (ver. 7).docx
- Obrazac Troškova PRIPREME PONUDA (4) (1) (5) (2) (2).docx

- Obrazac Troškova PRIPREME PONUDA (4) (1) (5) (2) (2).docx

04-01-2023 15:01

- Obrazac Troškova PRIPREME PONUDA (4) (1) (5) (2) (2).docx
2022.12.27. - Obrazac strukture cene - liftovi Most na Adi (3).xlsx

2022.12.27. - Obrazac strukture cene - liftovi Most na Adi (3).xlsx

04-01-2023 15:01

2022.12.27. - Obrazac strukture cene - liftovi Most na Adi (3).xlsx
Ovlašcenje za popunu menice (1) (1) (3) (2).docx

Ovlašcenje za popunu menice (1) (1) (3) (2).docx

04-01-2023 15:01

Ovlašcenje za popunu menice (1) (1) (3) (2).docx
2022.12.29. - Model okvirnog sporazuma (4).doc

2022.12.29. - Model okvirnog sporazuma (4).doc

04-01-2023 15:01

2022.12.29. - Model okvirnog sporazuma (4).doc
2022.12.29. - Model pojedinacnog ugovora (2) (2).doc

2022.12.29. - Model pojedinacnog ugovora (2) (2).doc

04-01-2023 15:01

2022.12.29. - Model pojedinacnog ugovora (2) (2).doc