ЈПП са елементима концесије:

Поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на ноћним линијама на територији града Београда
22/10/2021

Врста поступка: ЈПП са елементима концесије

Врста предметауслуге

Контакт: Стручни тим, Секретаријат за јавни превоз

А: 27. марта 43-45, 11-000 Београд, Србија

W: www.beograd.rs

Е: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs

 

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  22.10.2021. - овде

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 22.10.2021. - овде

Преузмите текст ДОДАТКА 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 22.10.2021. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 22.10.2021. - овде

 


ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ - верзија 3

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
12/08/2021

Преузмите текст ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ 21.07.2021. - овде


ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ - верзија 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
12/08/2021

Преузмите текст ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ 25.05.2021. - овде


ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ - верзија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
08/04/2021

Преузмите текст ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ 01.03.2021. - овде


Јавна набавка 1/20

Примена иновативних решења у јавном превозу новим технологијама на стајалиштима јавног линијског превоза путника у концепту паметног града
31/12/2020

Врста поступка: Конкурентни поступак са преговарањем

Врста предметауслуге

Назив предмета набавке: Примена иновативних решења у јавном превозу новим технологијама на стајалиштима јавног линијског превоза путника  у концепту паметног града

Овај предмет набавке није обликован у партије.

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 01.01.2021. - овде

 


Архива јавних набавки - услуге