Актуелне измене

<< Назад на актуелне измене

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на топловодној мрежи у улицама 11. крајишке дивизије и Опленачка

today 18/05/2020 - 03/06/2020

...

Током извођења радова на довођењу инсталације топловодне мреже у функцију раскрсници улица 11. крајишке дивизије и Опленачка, у периоду од 19.05. до 03.06.2020. године, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Радови ће се изводити по фазама и то:

Фаза 1  – у овој фази предвиђено је затварање десне саобраћајне траке улице 11. Крајишке дивизије (гледано у смеру ка граду), на делу од кућног броја 52 до средине раскрснице са улицом Опленачка, у периоду од 19.05. до 25.05.2020. године, због чега ће бити примењен следећи режим јавног превоза:

      Линија јавног превоза број 501 ће се кретати у смеру ка терминусу „Старо Кијево“ улицама: Опленачка, 11. крајишке дивизије, Расинска, 17. октобра и даље редовном трасом, док ће се у сурпотном смеру кретати редовном трасом.

  • Линија јавног превоза број 502 ће се кретати у смеру ка терминусу „Миљаковац 1“ улицама:, 11. крајишке дивизије, Расинска, 17. октобра и даље редовном трасом, док ће се у сурпотном смеру кретати редовном трасом.

Фаза 2 – у овој фази предвиђено је затварање десне саобраћајне траке улице 11. крајишке дивизије (гледано у смеру ка граду), на делу од средине раскснице са улицом Опленачка до кућног броја 52Б, у периоду од 26.05. до 03.06.2020. године, због чега ће бити примењен следећи режим јавног превоза:

      Линије јавног превоза број 56, 59, Е2 и 56Н ће се кретати у смеру ка граду улицама: Милорада Драшковића, Расинска, 11. крајишке дивизије и даље редовном трасом, док ће се у сурпотном смеру кретати редовном трасом.

  • Линија јавног превоза број 502 ће се кретати у оба смера улицама: 11. крајишке дивизије,  Расинска,  17. октобра и даље редовном трасом.

Током извођења радова се успостављају стајалишта на привременом делу трасе:

за линије јавног превоза бр. 501 и 502 у ФАЗИ 1 и линије јавног превоза бр. 56, 59, 502, Е2 и 56Н у ФАЗИ 2 (у смеру према улици Расинска):

  • Мраковичка -  у улици 11. крајишке дивизије, на позицији ЕДБ стуба који се налази испред кућног броја 40, 5 метара испред постојећег лежећег полицајца;
  • Опленачка 1 – у улици 11. крајишке дивизије, 10 метара после степеница које се налазе испред кућног броја 52 ;

за линију јавног превоза број 502 ( у смеру ка Петловом брду):

  • Опленачка 1 – у улици 11 крајишке дивизије, на позицији другог ЕДБ стуба, 52 метра после раскрснице са улицом Опленачка;
  • Мраковичка -  у улици 11 крајишке дивизије, на позицији ЕДБ стуба који се налази испред кућног броја 31.

 

ЛИНКОВИ