Актуелне измене

<< Назад на актуелне измене

Информација о промени траса линија јавног превоза током извођења радова у улици Добровољачка у Земуну

45 83

today 11/12/2020 - 04/02/2021

...

 

Током извођења радова на изградњи дистрибутивне водоводне мреже и секундарне кишне и фекалне канализационе мреже у улицама Добановачка и Добровољачка, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Радови се изводе по фазама и то:

ФАЗА 1 – Радови у улици Добровољачка, који подразумевају потпуно затварање улице Добровољачка, на делу од улице Цара Душана до зоне раскрснице са улицом Добановачка у периоду од 10.12.2020.  до 04.02.2021. године.

ФАЗА 2 – Радови у зони раскрснице улица Добровољачка и Добановачка, који подразумевају потпуно затварање предметне раскрснице, у периоду од 05.02. до 09.02.2021. године.

Током извођења радове у ове две фазе, возила са линија јавног превоза бр. 45 и 83 ће у смеру ка окретницама Земун (Бачка) и Земун (Нови град) саобраћати:

- линија бр. 45 улицама Цара Душана, Филипа Вишњића, Рада Кончара и даље редовно;

- линија бр. 83 улицама Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачка и даље редовно.

Возила ће на измењеном делу трасе користити новоуспостављена стајалишта:

 - у улици Филипа Вишњића, , непосредно по преласку раскрснице са ул. Цара Душана;

 - у улици Филипа Вишњића непосредно испред раскрснице са ул. Угриновачка.

ЛИНКОВИ