Актуелне измене

<< Назад на актуелне измене

Информација о промени траса линија јавног превоза током извођења радова на изградњи саобраћајне везе Борска – петља „Ласта“ – Фаза 2

today 12/02/2021 - 01/05/2021

...

Због извођења радова на изградњи саобраћајне везе Борска – петља „Ласта“ – Фаза 2, у улицама Саве Машковића, Црнотравска и Булевар Ослобођења у периоду од 15.02. до 01.05.2021. године и заузећа коловоза и тротоара улице Црнотравска, на делу од улице Паунова до улице Булевар ослобођења, као и половине раскрснице улица Булевар ослобођења и Црнотравска, на делу од позиције које се налази непосредно испред стајалишта „Црква Св. Василија Острошког“ до улаза у објекат бензинске станице „НИС Петрол“ (десна коловозна трака гледано у смеру ка Бањици), важиће режим одвијања јавног превоза:

- аутобуске линије бр. 47 и 48:

  • у оба смера саобраћаће улицама Булевар ослобођења, Баштованска, Паунова, Црнотравска, Бахтијара Вагабзаде и даље редовним трасама;

- аутобуска линија бр. 49:

  • У оба смера саобраћаће улицама Вождовачки кружни пут, Бебелова, Баштованска, Паунова, Црнотравска и даље редовном трасом.

- аутобуска линија бр. 50:

  • У оба смера саобраћаће улицама Вождовачки кружни пут, Бебелова, Баштованска, Паунова, Црнотравска, Бахтијара Вагабзаде и даље редовном трасом.

- аутобуске линије бр. 401 и 402:

  • у оба смера саобраћаће улицама Булевар ослобођења, Баштованска, Паунова и даље редовним трасама;

- аутобуске линије бр. 403, 405, 406, 407, 408, 409 (смер преко Кумодража па Јајинаца) и 503:

  • У оба смера саобраћаће трасом терминус „Вождовац“, Бебелова, Баштованска, Паунова и даље редовним трасама;

- минибус линија бр. 406Л :

  • У оба смера саобраћаће редовним трасама.

Привремено се измештају стајалишта за линије бр. 47, 48, 401 и 402 у улици Булевар Ослобођења у оба смера и то:

  • Стајалиште „Црква Св. Василија Острошког“ смер ка Бањици се привремено измешта за око 20 метара испред постојеће позиције (непосредно после пешачког прелаза);
  • Стајалиште „Црква Св. Василија Острошког“ смер ка Тргу Славија се привремено измешта за око 60 метара после постојеће позиције (непосредно испред пешачког прелаза).

Привремено се укидају стајалишта:

  • Стајалиште „Паунова“ у улици Црнотравска – смер ка Миљаковцу 3 за линије 47, 48, 49, 50
  • Стајалиште „Паунова“ у улици Црнотравска – смер ка терминусу „Вождовац“ за линије 47, 48, 49, 50, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503.

Аутобуске линије бр. 49 и 50 ће на измењеном делу трасе користити трамвајска стајалишта у висини окретнице „Вождовац“, које користе линије бр. 9 и 10 (у оба смера), а линије бр. 47, 48, 49 и 50 и стајалишта „Паунова“ у улици Паунова, које користе линије бр.40, 41 и 78 (оба смера).

ЛИНКОВИ