Актуелне измене

<< Назад на актуелне измене

Информација о промени траса линија бр. 27Е, 33 и 48

today 02/03/2021 - 17/04/2021

...

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже и ревизионог водоводног шахта у улицама Драгослава Срејовића и Булевар деспота Стефана у периоду од 03.03. до 17.04.2021. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Радови ће се изводити по фазама и то:

 - ФАЗА 1 – радови у коловозу улице Булевар деспота Стефана непосредно испред зоне раскрснице са улицом Драгослава Срејовића у периоду од 03.03. до 10.03.2021. године. Радови подразумевају заузеће траке за десно скретање и средње траке улице Булевар деспота Стефана непосредно испред зоне раскрснице са улицом Драгослава Срејовића, као и дела саобраћајне траке улице Драгослава Срејовића у зони исте раскрснице за смер према улици Митрополита Петра.

- ФАЗА 2 – радови у коловозу улице Драгослава Срејовића непосредно после зоне раскрснице са улицом Булевар деспота Стефана у периоду од 11.03. до 20.03.2021. године. Радови подразумевају заузеће десне саобраћајне траке улице Драгослава Срејовића на делу од раскрснице са улицом Булевар деспота Стефана до раскрснице улици Митрополита Петра.

Током извођења радова у овим фазама, улица Драгослава Срејовића на делу од улице Митрополита Петра до улице Булевар деспота Стефана ће бити једносмерна у смеру према улици Булевар деспота Стефана, па ће важити режим рада линија јавног превоза:

  • линија бр. 27Е у смеру према Миријеву 4 ће саобраћати улицама Булевар деспота Стефана, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и даље редовно, док ће у супротном смеру саобраћати редовно;
  • линије бр. 33 и 48 у смеру према Кумодражу и Миљаковцу 3 ће саобраћати улицама Булевар деспота Стефана, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића, Митрополита Петра и даље редовно, док ће у супротном смеру саобраћати редовно;

- ФАЗА 3 – радови у коловозу улице Драгослава Срејовића испред зоне раскрснице са улицом Митрополита Петра у периоду од 20.03. до 17.04.2021. године. Радови подразумевају потпуно затварање улице Драгослава Срејовића на делу од раскрснице са улицом Булевар деспота Стефана до раскрснице са улицом Митрополита Петра, па ће важити режим рада линија јавног превоза:

  • линија бр. 27Е у оба смера ће саобраћати улицама Булевар деспота Стефана, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и даље редовно;
  • линије бр. 33 и 48 у оба смера ће саобраћати улицама Булевар деспота Стефана, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића, Митрополита Петра и даље редовно;

Током извођења радова, возила са линија јавног превоза ће на измењеним деловима траса користити постојећа стајалишта, а у ФАЗИ 3 и у улици Мије Ковачевића, непосредно после кружног тока у смеру према улици Вишњичка за линију бр. 27Е у смеру према Новом Београду.

- ФАЗА 4 – радови у коловозу улице Драгослава Срејовића после зоне раскрснице са улицом Митрополита Петра у периоду од 20.03. од око 11:00 часова до 10.04.2021. године. Радови подразумевају потпуно затварање улице Драгослава Срејовића на делу од раскрснице са улицом Митрополита Петра до аутобуске окретнице "Омладински стадион", па ће важити режим рада линија јавног превоза:

  • линија бр. 27Е у оба смера ће саобраћати улицама Булевар деспота Стефана, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и даље редовно.
  • Током извођења радова, возила са линија јавног превоза ће на измењеним деловима траса користити постојећа стајалишта, а у ФАЗИ 3 и 4 и у улици Мије Ковачевића, непосредно после кружног тока у смеру према улици Вишњичка за линију бр. 27Е у смеру према Новом Београду.

ЛИНКОВИ