Актуелне измене

<< Назад на актуелне измене

Информација о промени траса линија јавног превоза током извођења радова у улици 11. Крајишке дивизије

today 22/04/2021 - 10/07/2021

...

На захтев становника Петловог брда, због извођења радова на замени деонице топловода у улици 11. Крајишке дивизије, на делу од зоне раскрснице са улицом Опленачка до зоне раскрснице са улицом Патријарха Јоаникија, у периоду од 23.04. до 17.07.2021. године извршена је промена привремених траса  линија јавног превоза.

Радови ће се изводити по фазама и то:

ФАЗА 1 – Радови на деоници од зоне раскрснице са улицом Опленачка до зоне непосредно после раскрснице са улицом Сердар Јанка Вукотића. Током извођења радова на овој деоници, доћи ће до заузећа десне коловозне траке улице 11.Крајишке дивизије, при чему ће на предметној деоница улица бити једносмерна у смеру према улици Патријарха Јоаникија. Радови у овој фази изводиће се у периоду од 23.04. до 18.05.2021. године.

Током извођења радова у овој фази, важиће режим одвијања јавног превоза:

- Линија бр. 56

  • смер према Петловом брду – улицама Ибарска магистрала, 11.Крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, Сретена Младеновића Мике, Опленачка и даље редовно;
  • смер према Зеленом венцу – редовно;

- Линија бр. 59

  • смер према Петловом брду – улицама Пилота Михаила Петровића, Патријарха Јоаникија, Сретена Младеновића Мике, Опленачка и даље редовно;
  • смер према Тргу Славија – редовно;

- Линија бр. 502

  • смер према Орловачи – редовно;
  • смер према Миљаковцу 1 – улицама Ибарска магистрала, 11.Крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, Сретена Младеновића Мике, Опленачка и даље редовно;

- Линија Е2

  • смер према Петловом брду – улицама Патријарха Јоаникија, Сретена Младеновића Мике, Опленачка и даље редовно;
  • смер према Тргу Славија – редовно;

ФАЗА 2 – Радови на деоници од зоне раскрснице са улицом Сердар Јанка Вукотића до зоне раскрснице са улицом Патријарха Јоаникија. Током извођења радова на овој деоници, доћи ће до заузећа десне коловозне траке улице 11.Крајишке дивизије, као и десне коловозне траке улице Патријарха Јоаникија у зони раскрснице у смеру ка граду, при чему ће на предметној деоница улица 11.Крајишке дивизије бити једносмерна у смеру према улици Патријарха Јоаникија, а у улици Патријарха Јоаникија коловозна трака за смер према улици 11.Крајишке дивизије ће се користити за двосмерно одвијање саобраћаја. Радови у овој фази изводиће се у периоду од 20.05. до 10.07.2021. године.

Током извођења радова у овој фази важиће исти режим као и у фази 1.

Возила ће на измењеном делу траса користити стајалишта:

 - линије бр. 56 и 502 - постојећe стајалиштe „Лабудово брдо“ у улици Патријарха Јоаникија, које у редовном режиму користе возила са линије  бр. 534;

 - линија бр. 59 – привремено стајалиште „Видиковац 1“ на острву у висини окретнице „Видиковац“, на позицији ЕД стуба који се налази на самом почетку острва;

 - линије бр, 56, 59 и 502 - привремено стајалиште „Сердар Јанка Вукотића 1“ у улици Сретена Младеновића Мике испред објекта са кућним бројем 1Ф, око 40,0 метара после зоне раскрснице са улицом Сердар Јанка Вукотића;

- линије бр, 56 и 59 - постојећe стајалиштe „Дом здравља Лабудово брдо“ у улици Опленачка, које у редовном режиму користе возила са линија  бр. 501 и 502.

ЛИНКОВИ