Ред вожње - дневне линије

130A

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Лазаревац АС 4 #7467
2 Лазаревац (центар) 4 #7451
3 Лазаревац - Рампа 4 #7465
4 Шопић - Дом 4 #7622
5 Шопић - Криваја 4 #7624
6 Стакленик 4 #7578
7 Пештан 4 #7544
8 Вреоци - Завод 4 #7422
9 Вреоци - Сушара 4 #7379
10 Вреоци - Дом 4 #7373
11 Вреоци - Стара топлана 4 #7375
12 Вреоци - Вага 4 #9754
13 Велики црљени - Дом 4 #7353
14 Велики црљени - Вага 4 #7351
15 Велики Црљени - Мар. кућа 4 #7512
16 Соколовачки пут 4 #7570
17 Космај 4 #7447
18 Волујак - Раскрсница 4 #7355
19 Јунковац - Гробље 4 #7383
20 Јунковац - Продавница 4 #7445
21 Јунковац - Дом 4 #7443
22 Араповац - Рож. пут 4 #7275
23 Араповац - Продавница 4 #7271
24 Араповац - Мар. кућа 4 #7267
25 Араповац - Дом 4 #7265
26 Араповац - Раскрсница 4 #7273
27 Араповац I 4 #7279
28 Араповац II 4 #7277
29 Араповац - Пањ 4 #7269
30 Миросаљци - Р. куће 4 #7528
31 Миросаљци - Стев. куће 4 #7530
32 Миросаљци - Перило 4 #7526
33 Миросаљци - Храст 4 #7532
34 Миросаљци - Дом 4 #7524
35 Гуњевац - Раскрсница 4 #7385
36 Гуњевац - Мариће куће 4 #7514
37 Гуњевац - Чај. кућа 4 #7387
38 Гуњевац окретница 4 #7389

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Гуњевац окретница 4 #7390
2 Гуњевац - Чај. кућа 4 #7388
3 Гуњевац - Мариће куће 4 #7515
4 Гуњевац - Раскрсница 4 #7386
5 Миросаљци - Дом 4 #7525
6 Миросаљци - Храст 4 #7533
7 Миросаљци - Перило 4 #7527
8 Миросаљци - Стев. куће 4 #7531
9 Миросаљци - Р. куће 4 #7529
10 Араповац - Пањ 4 #7270
11 Араповац II 4 #7278
12 Араповац I 4 #7280
13 Араповац - Раскрсница 4 #7274
14 Араповац - Дом 4 #7266
15 Араповац - Мар. кућа 4 #7268
16 Араповац - Продавница 4 #7272
17 Араповац - Рож. пут 4 #7276
18 Јунковац - Дом 4 #7444
19 Јунковац - Продавница 4 #7446
20 Јунковац - Гробље 4 #7384
21 Волујак - Раскрсница 4 #7356
22 Космај 4 #7448
23 Соколовачки пут 4 #7571
24 Велики Црљени - Мар. кућа 4 #7513
25 Велики црљени - Вага 4 #7352
26 Велики црљени - Дом 4 #7354
27 Вреоци - Вага 4 #9755
28 Вреоци - Стара топлана 4 #7376
29 Вреоци - Дом 4 #7374
30 Вреоци - Сушара 4 #7380
31 Вреоци - Завод 4 #7423
32 Пештан 4 #7545
33 Стакленик 4 #7579
34 Шопић - Криваја 4 #7625
35 Шопић - Дом 4 #7623
36 Лазаревац - Рампа 4 #7466
37 Лазаревац (центар) 4 #7452
38 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа

ЛИНКОВИ