Ред вожње - дневне линије

133L

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Врбовно Лил. кућа 4 #7369
2 Врбовно - Село 4 #7363
3 Врбовно (улаз) 4 #7358
4 Врбовно (4.војвођанске) 4 #7360
5 Степојевац - пијаца 4 #7581
6 Степојевац - Дубрава 4 #7583
7 Лесковац - Липовица 4 #7477
8 Лесковац - Трафостаница 4 #7483
9 Лесковац - Дом 4 #7471
10 Лесковац - Прљуша 4 #7495
11 Лесковац - Црква 4 #7491
12 Лесковац - Прљуша 4 #7496
13 Лесковац - Дом 4 #7472
14 Лесковац - Ф. кућа 4 #7490
15 Лесковац - Продавница 4 #7482
16 Лесковац - Трафостаница 4 #7484
17 Лесковац - Липовица 4 #7478
18 Степојевац - Дубрава 4 #7584
19 Степојевац - пијаца 4 #7582
20 Степојевац 4 #9268
21 Степојевац - Железничка станица 4 #7588
22 Велики Црљени - Матића кућа 4 #7348
23 Термоелектрана 4 #7350
24 Велики Црљени - Вага 4 #7724
25 Велики црљени - Дом 4 #7354
26 Вреоци - Вага 4 #9755
27 Вреоци - Стара топлана 4 #7376
28 Вреоци - Дом 4 #7374
29 Вреоци - Сушара 4 #7380
30 Вреоци - Завод 4 #7423
31 Пештан 4 #7545
32 Стакленик 4 #7579
33 Шопић - Криваја 4 #7625
34 Шопић - Дом 4 #7623
35 Лазаревац - Рампа 4 #7466
36 Лазаревац (центар) 4 #7452
37 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Врбовно Лил. кућа 4 #7369
2 Врбовно - Село 4 #7363
3 Врбовно (улаз) 4 #7358
4 Врбовно (4.војвођанске) 4 #7360
5 Степојевац - пијаца 4 #7581
6 Степојевац - Дубрава 4 #7583
7 Лесковац - Липовица 4 #7477
8 Лесковац - Трафостаница 4 #7483
9 Лесковац - Дом 4 #7472
10 Лесковац - Ф. кућа 4 #7489
11 Лесковац - Дом 4 #7472
12 Лесковац - Прљуша 4 #7495
13 Лесковац - Дом 4 #7471
14 Лесковац - Ф. кућа 4 #7490
15 Лесковац - Дом 4 #7471
16 Лесковац - Трафостаница 4 #7484
17 Лесковац - Липовица 4 #7478
18 Степојевац - Дубрава 4 #7584
19 Степојевац - пијаца 4 #7582
20 Степојевац 4 #9268
21 Степојевац - Железничка станица 4 #7588
22 Велики Црљени - Матића кућа 4 #7348
23 Термоелектрана 4 #7350
24 Велики црљени - Вага 4 #7352
25 Велики црљени - Дом 4 #7354
26 Вреоци - Вага 4 #9755
27 Вреоци - Стара топлана 4 #7376
28 Вреоци - Дом 4 #7374
29 Вреоци - Сушара 4 #7380
30 Вреоци - Завод 4 #7423
31 Пештан 4 #7545
32 Стакленик 4 #7579
33 Шопић - Криваја 4 #7625
34 Шопић - Дом 4 #7623
35 Лазаревац - Рампа 4 #7466
36 Лазаревац (центар) 4 #7452
37 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа

ЛИНКОВИ