Ред вожње - дневне линије

140

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Лазаревац АС 4 #7467
2 Лазаревац (центар) 4 #7451
3 Лазаревац - Рампа 4 #7465
4 Шопић - Дом 4 #7622
5 Шопић - Криваја 4 #7624
6 Стакленик 4 #7578
7 Пештан 4 #7544
8 Вреоци - Завод 4 #7422
9 Вреоци - Сушара 4 #7379
10 Вреоци - Дом 4 #7373
11 Вреоци - Стара топлана 4 #7375
12 Вреоци - Вага 4 #9754
13 Велики црљени - Дом 4 #7353
14 Велики Црљени - Вага 4 #7723
15 Термоелектрана 4 #7349
16 Велики Црљени - Матића кућа 4 #7347
17 Степојевац - Железничка станица 4 #7587
18 Степојевац 4 #9271
19 Врбовно (4.војвођанске) 4 #7359
20 Врбовно - Село 4 #7362
21 Врбовно Лил. кућа 4 #7368
22 Врбовно - Село 4 #7363
23 Врбовно (4.војвођанске) 4 #7360
24 Степојевац - пијаца 4 #7581
25 Степојевац - Дубрава 4 #7584
26 Лесковац - Липовица 4 #7477
27 Лесковац - Трафостаница 4 #7483
28 Лесковац - Продавница 4 #7481
29 Лесковац - Ф. кућа 4 #7489
30 Лесковац - Дом 4 #7473
31 Лесковац - Прљуша 4 #7495
32 Лесковац - Црква 4 #7491

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Лесковац - Црква 4 #7492
2 Лесковац - Прљуша 4 #7496
3 Лесковац - Дом 4 #7472
4 Лесковац - Ф. кућа 4 #7490
5 Лесковац - Продавница 4 #7482
6 Лесковац - Трафостаница 4 #7484
7 Лесковац - Липовица 4 #7478
8 Степојевац - Дубрава 4 #7584
9 Степојевац - пијаца 4 #7582
10 Степојевац 4 #9271
11 Врбовно (4.војвођанске) 4 #7359
12 Врбовно - Село 4 #7362
13 Врбовно Лил. кућа 4 #7369
14 Врбовно - Село 4 #7363
15 Врбовно (4.војвођанске) 4 #7360
16 Степојевац 4 #9268
17 Степојевац - Железничка станица 4 #7588
18 Велики Црљени - Матића кућа 4 #7348
19 Термоелектрана 4 #7350
20 Велики Црљени - Вага 4 #7724
21 Велики црљени - Дом 4 #7354
22 Вреоци - Вага 4 #9755
23 Вреоци - Стара топлана 4 #7376
24 Вреоци - Дом 4 #7374
25 Вреоци - Сушара 4 #7380
26 Вреоци - Завод 4 #7423
27 Пештан 4 #7545
28 Стакленик 4 #7579
29 Шопић - Криваја 4 #7625
30 Шопић - Дом 4 #7623
31 Лазаревац - Рампа 4 #7466
32 Лазаревац (центар) 4 #7452
33 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа

ЛИНКОВИ