Ред вожње - дневне линије

43

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Трг Републике 1 #546
2 Џорџа Вашингтона 1 #356
3 Цвијићева 1 #354
4 Центар за културу `Влада Дивљан" 1 #351
5 Панчевачки мост 1 #349
6 МЗ Крњача 1 #769
7 Блок `Бранко Момиров" 1 #768
8 Партизански блок 1 #766
9 Блок Сутјеска 1 #764
10 Пут за Котеж 1 #1723
11 Аугуста Шеное 1 #1721
12 Славка Колара 1 #1937
13 Котеж 1 #1717

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Котеж 1 #1717
2 Милана Зечара 1 #1719
3 Аугуста Шеное 1 #1720
4 Пут за Котеж 1 #1722
5 Блок Сутјеска 1 #1906
6 Партизански блок 1 #765
7 Блок `Бранко Момиров" 1 #767
8 Панчевачки мост 1 #348
9 Центар за културу `Влада Дивљан" 1 #350
10 Јована Авакумовића 1 #352
11 Цвијићева 1 #353
12 Џорџа Вашингтона 1 #355
13 Трг Републике 1 #546

Мапа

ЛИНКОВИ