УСЛУГА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРЕВОЗА

 

Право на услугу превоза са накнадом са попустом остварују корисници који имају пребивалиште на територији града Београда, изузев категорија 1, 2 и 3.

Право на издавање картица остварује се на основу поднетог захтева а уз прилагање следеће документације:

   Преузмите информације о потребној документацији  


Ограничено време трајања возних исправа прописано је за категорије наведене под редним бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 и 14, најдуже до једне године.