Повећање броја возила у вршним периодима на основу снимања попуњености возила на терену

Назад на вести

19/05/2020

Повећање броја возила у вршним периодима на основу снимања попуњености возила на терену

У периоду од 13.05.2020. до 19.05.2020. године настављено је праћење и снимање попуњености возила у јавном линијском превозу путника на територији града Београда од стране запослених Секретаријата за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд“.

На основу анализе добијених података биће извршено повећање броја возила у преподневном и поподневном вршном периоду од 20.05.2020. године на следећих 16 градских линија:

33,37,43,47,50,51,52,58,89,95,302,405,408,601,604 и 605

 

На приградским линијама биће обављено повећање броја возила на линијама 493 (Београд-Младеновац /аутопутем/) и 581 (Београд – Лазаревац). На локалним линијама биће извршено повећање броја возила на линијама 140Л (Врбовно –Лазаревац) и 162А (Бистрица-Лазаревац-Крушевица).

 

Секретаријат за јавни превоз ће наставити да прати градске, приградске и локалне линије, као и да благовремено реагује у складу са добијеним подацима, а све у циљу заштите здравља путника.

ЛИНКОВИ