Повећање броја возила у вршним периодима на основу снимања попуњености возила на терену

Назад на вести

22/05/2020

Повећање броја возила у вршним периодима на основу снимања попуњености возила на терену

У периоду од 8.05.2020.године, врши се праћење и снимање попуњености возила у јавном линијском превозу путника на територији града Београда од стране запослених Секретаријата за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд“. Повећање броја возила се обавља на линијама на којима се утврди попуњеност возила  преко 60 % понуђеног капацитета возила.

На основу анализе добијених података, 13.05.2020., 20.05.2020. и 21.05.2020. године је  извршено повећање броја возила, 79 додатних возила је укључено на градским линијама и 8 додатних возила на приградским и локалним линијама у преподневном и поподневном вршном периоду.

Сходно подацима добијеним настављеним праћењем и снимањем попуњености возила, од понедељка 25.05.2020. године биће извршено повећање броја возила на следећих 20 градских линија:

16,17,18,23,25,35,37,45,46,59,74,77,78,88,95,309,511,531,551,604

На приградским и локалним линијама биће обављено повећање броја возила на линији 4410 (Сопот-Ђуринци-Младеновац).

Секретаријат за јавни превоз ће наставити да прати градске, приградске и локалне линије, као и да благовремено реагује у складу са добијеним подацима, а све у циљу заштите здравља путника.

ЛИНКОВИ